Danh sách Ngôn ngữ

Expertrans Life Sciences cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngôn ngữ cho doanh nghiệp và tổ chức của bạn, trợ giúp bạn vượt qua rào cản ngôn ngữ để tiếp cận với khách hàng và đối tác toàn cầu. Dưới đây là danh sách ngôn ngữ mà chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ Biên dịch, Phiên dịch, và Bản địa hóa ngôn ngữ, Cung cấp giải pháp nhân sự, Thu âm lồng tiếng chèn phụ đề:

Africa

Europe

America

Asia

Oceania